Aktualizácia firmweru CR10SE

Je možné aktualizovať - rozšíriť - jazyky o Slovenčinu a Češtinu _